63/04/15 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาอินซูลิน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุภัณฑ์ ยาอินซูลิน จำนวน 10,000 หลอด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเพิ่มเติม >>> Download

Facebook Comments