63/03/30 ประกาศยาอินซูลิน (ครั้งที่2)

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 10,000 หลอด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>>> เอกสารเพิ่มเติม

Facebook Comments