63/02/17 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุเภชภัณฑ์ (ยาอินซูลิน)

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุเภชภัณฑ์ (ยาอินซูลิน)

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 10,000 หลอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมานี้ อ่านเพิ่มเติม >>>>> download

Facebook Comments