ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประชุม อบรม และสัมมนา

ด้วยสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งลักสูตรประชุม อบรม และสัมมนา และศึกษาต่อจากหน่วยงานสถาบันหลักต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกรกฏาคม 2561 หลักสูตรโดยเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด……….อ่านต่อ………

Facebook Comments