ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 1 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 1 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง……………อ่านต่อ

Facebook Comments