ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขิงแคง

เอกสารเพิ่มเติม >>> Download

Facebook Comments