ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาอินซูลิน จำนวน ๑๒,๗๒๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาอินซูลิน จำนวน ๑๒,๗๒๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ……………….

Facebook Comments