ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขิงแคง) >> เอกสารเพิ่มเติม

Facebook Comments