ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โรงพยาบาลบ้านแท่น

249 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

โทร 044-887013 , 044-887111  Fax.044-887013 ต่อ 17

ตลอด 24 ชั่วโมง

EMail (งานไอที) bthos249it@gmail.com