วิสัยทัศน์ ::: เครือข่ายคุณภาพและคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ::: เก่งงาน บริการดี สามัคคี มีความสุข ....... ยินดีต้อนรับ

Previous
Next

พญ.นิธิมาวดี คำวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

โปรแกรมความเสี่ยง (เดิม)

ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาล

ระบบ ITA BTH

ขอรหัส HosXP และ Internet

ระบบรับเรื่องร้องเรียน

ออกระบบอินเตอร์เน็ต

LINK Information BTH :: ลิ้งโปรแกรมและข้อมูลสารสนเทศ

CSC 4.0 ตรวจสอบข้อมูล

HDC สสจ.ชัยภูมิ

HDC กระทรวงสาธารณสุข

โปรแกรมความเสี่ยง HRMS

เว็บ สสจ.ชัยภูมิ

ระบบ NONHR

R9 Refer

ประเมิน Happinometer

VISION 2020

THAI COC ส่งต่อผู้ป่วย